Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 12. 06. 2017

(§ 167 školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Na základě voleb do školské rady byli zvoleni pro další funkční období:

 

1)Zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky byli zvoleni za členy školské rady:  

 

paní Lenka Adámková ……………………………… počet hlasů 26

pan Alexandr Štefek ………………………………...  počet hlasů 26

 

Z celkového počtu 71 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 26 voličů, což činí 36, 62 %.

 

 

 

2)Pedagogickými pracovníky školy byli zvoleni za členy školské rady:

 

Mgr. Jitka Vachtarčíková ……………………………počet hlasů 20

RSDr. Jan Vavřička ………………………………… počet hlasů 20

 

Z celkového počtu 24 pedagogických pracovníků se voleb zúčastnilo 21 voličů, což činí 87,50 %.

 

 

 

Ve Frýdku- Místku dne 12. 06. 2017

 

 

 

Volební komise:

 

Mgr. Eva Černohorská, v. r.

 

PhDr. Vlasta Kopřivová v. r.

 

Mgr. Eliška Zemanová, v. r.


Vložil Patrik Randa - Poslední změna: 01.09.2017 - 13:11
Zpět