Ustanovení volební komise

Stanovení volební komise pro volby do Školské rady při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, se sídlem Pionýrů 2352, 73801 Frýdek-Místek

 

V souladu s Volebním řádem školské rady, který je přílohou Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

   ustanovuje ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace

volební  komisi  pro volbu do školské rady.

 

Předsedkyně volební komise:    Mgr. Eva Černohorská

Členové volební komise:            PhDr. Vlasta Kopřivová

                                                   Mgr. Eliška Zemanová

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 5. 5. 2017