Otevřít hlavní MENU

Třídy ve šk. roce 2021-2022

Základní škola (Pionýrů 2352, Frýdek-Místek)

Třída Třídní učitel Asistent pedagoga
2.+3. Mgr. Markéta Talpová, marketa.talpova@ruzovka.eu Petr Pokorný, petr.pokorny@ruzovka.eu
4. Mgr. Dana Theuerová, dana.theuerova@ruzovka.eu Rostislav Hlista, rostislav.hlista@ruzovka.eu
2.+5. Mgr. Barbora Kramářová, barbora.kramarova@ruzovka.eu Ivana Kociánová, ivana.kocianova@ruzovka.eu
8. Mgr. Zdeňka Tylečková, zdenka.tyleckova@ruzovka.eu Kateřina Nováková, katerina.novakova@ruzovka.eu
9. Mgr. Eliška Zemanová, eliska.zemanova@ruzovka.eu  
6.+7. Mgr. Eva Černohorská, eva.cernohorska@ruzovka.eu Andrea Muroňová 
andrea.muronova@ruzovka.eu
Školní družina Mgr. Jana Štolbová, jana.stolbova@ruzovka.eu  

Netřídní učitelé              

Mgr. Anna Cidlíková, anna.cidlikova@ruzovka.eu

Mgr. Hana Lukovská, hana.lukovska@ruzovka.eu

Mgr. Patrik Randa, patrik.randa@ruzovka.eu

 

 

Praktická škola a Základní škola speciální (28. října 1884, Frýdek-Místek)

Třída Třídní učitel Asistent pedagoga
ZŠS I. Ing. Pavlína Ranostajová, pavlina.ranostajova@ruzovka.eu Mgr. Lumír Kaňok, lumir.kanok@ruzovka.eu
ZŠS II. Mgr. Petra Tejzrová, petra.tejzrova@ruzovka.eu Květuše Pokorná, kvetuse.pokorna@ruzovka.eu
ZŠS III. Mgr. Miroslava Daňková, miroslava.dankova@ruzovka.eu Věra Tomášková, vera.tomaskova@ruzovka.eu
PrŠ jednoletá Mgr. Andrea Weckherlin, andrea.weckherlin@ruzovka.eu Robert Stojanov, robert.stojanov@ruzovka.eu
PrŠ I.+II. RSDr. Jan Vavřička, jan.vavricka@ruzovka.eu Radim Slíva, radim.sliva@ruzovka.eu
Školní družina Mgr. Otilie Smolanová, otilie.smolanova@ruzovka.eu
Bc. Helena Golová, helena.golova@ruzovka.eu
 


Netřídní učitelé              

Ing. Lubomíra Babjaková, lubomira.babjakova@ruzovka.eu

Mgr. Anna Cidlíková, anna.cidlikova@ruzovka.eu

Mgr. Marcela Vonderčíková, marcela.vondercikova@ruzovka.eu

Mgr. Hana Lukovská, hana.lukovska@ruzovka.eu

 
 

Mateřská škola (Pionýrů 2352, Frýdek-Místek)

Třída Třídní učitel Učitel Asistent pedagoga
Sluníčko Bc. Jana Divišová, jana.divisova@ruzovka.eu Mgr. Jana Dětská, jana.detska@ruzovka.eu Irena Mertová, irena.mertova@ruzovka.eu
Beruška Mgr. Radomila Chlebková, radomila.chlebkova@ruzovka.eu Mgr. Lenka Klepáčová, lenka.klepacova@ruzovka.eu Veronika Sedláková, veronika.sedlakova@ruzovka.eu
Zvoneček Bc. Dagmar Kubačková, dagmar.kubackova@ruzovka.eu Mgr. Jana Vašinková, jana.vasinkova@ruzovka.eu Irena Chovancová, irena.chovancova@ruzovka.eu