Otevřít hlavní MENU

Aktuální informace

Metodické setkání pedagogů mateřských škol

Ve středu 20.3. 2024 navštívily dvě paní učitelky z naší Mateřské školy partnerskou Mateřskou školu v Třinci, která je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace Třinec. V rámci tohoto setkání se naše paní učitelky aktivně zúčastnily Inovativního vzdělávání na téma čtenářská pre/gramotnost s názvem „Učíme se číst s porozuměním“. Toto vzdělávání v partnerské MŠ probíhá v rámci projektu Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský. Vzdělávání vedla lektorka Mgr. B. Kowalczyková, která pracovala s knihou od Magdaleny Matoso „Klapy, klap“. Lekce byla velice dobře připravena a přítomné děti se se zaujetím programu účastnily. Během této návštěvy nechybělo ani dobré pohoštění, prohlídka prostorů MŠ, ale také diskuze na téma speciálního školství, a to především o přínosech OP JAK. Toto setkání bylo zaměřeno na podporu nových přístupů ve vzdělávání a umožnilo pedagogům sdílet své zkušenosti a dovednosti. Je skvělé, že se takové akce konají a přispívají k obohacení vzdělávacího prostředí! Těšíme se na další setkání!

Fotogalerie


Vložil Patrik Randa - Poslední změna: 03.04.2024 - 08:27 Zpět

Fotogalerie

    Klikněte zde pro návrat na hlavní stránku