Otevřít hlavní MENU

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 69610134 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  • Osobní údaje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Správce zpracovává osobní údaje na základě zákona 561/2004 Sb. a zákona 262/2006 Sb. od zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání, žáků
    a jejich rodinných příslušníků či osob blízkých, dodavatelů, odběratelů, smluvních partnerů, zmocněnců, žadatelů a stěžovatelů za účelem plnění právní povinnosti po dobu nezbytnou dle spisového řádu.

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci:

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO: 09692142 datová schránka: q4hs4wu kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka e-mail:  petr.stetka@moore-czech.cz tel.: 734 647 701