Otevřít hlavní MENU

Školní rok 2015/16

Rok 2015

Mezinárodní projekt "Global Schools:  svět ve výuce"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, ulice Pionýrů 2352, se aktivně zapojila do realizace mezinárodního projektu GLOBAL SCHOOLS: svět ve výuce. Koordinaci projektu zajišťuje organizace " Člověk v tísni o.p.s. a bude probíhat v letech 2015-2018. Cílem projektu je vytvořit a ověřit v praxi nové přístupy a metody začleňování globálních témat do výuky.

Žáci a učitelé naší školy mají za sebou první část školního projektu s názvem " Poznávat svět nás baví-Cizinci v našem městě". Žáci se v projektu zabývali poznáváním specifik jiných národností a současně srovnáváním společných i odlišných znaků s českou kulturou. Výsledky svého „výzkumu“ žáci zaznamenávali graficky i výtvarně dle svých individuálních možností a schopností.

Postoje žáků k příslušníkům jiných národů jsme se snažili ovlivnit konkrétními příběhy uznávaných osobností a vlastním prožitkem žáků. Osobní setkání s arménským majitelem firmy Marlenka panem Georgem Avetisjanem a následná exkurze měla silný emocionální náboj. Žáci si uvědomili, že lidé, kteří přicházejí do naší země s prosbou o pomoc, se mohou po začlenění do společnosti osamostatnit a následně nám pomáhat . 

Projekt byl ukončen společnou prezentací v aule školy 19.listopadu 2015.

Fotogalerie