Otevřít hlavní MENU

Kontaktní informace

Základní škola, ředitelství školy                    IČO: 69610134       ID datové schránky: mqyfcsy
                                                                                      číslo účtu: 27-3595580297/0100

Ředitelka školy

 • Mgr. Jitka Vachtarčíková
 • mob: 734 285 592
 • tel.: 558 433 525
 • e-mail: reditelka@ruzovka.eu

Sekretariát školy

 • Alice Teperová
 • tel.: 558 433 525
 • mob: 774 433 525
 • e-mail: ruzovka@ruzovka.eu

Zástupce ředitelky

 • Mgr. Pavla Kozáková
 • mob.: 737 359 978
 • e-mail: zastupcers@ruzovka.eu

Zástupce ředitelky
ICT metodik

 • Mgr. Patrik Randa
 • mob.: 602 501 367
 • e-mail: patrik.randa@ruzovka.eu

Ekonomka školy

 • Dana Zubková
 • mob.: 603 860 268
 • e-mail: ekonom@ruzovka.eu

Výchovná poradkyně

 • Mgr. Eva Černohorská
 • mob.: 603 316 638
 • e-mail: eva.cernohorska@ruzovka.eu

Školní metodik prevence

 • Mgr. Eliška Zemanová
 • mob.: 603 316 638
 • e-mail: eliska.zemanova@ruzovka.eu

Školní psycholog

 • Mgr. Radka Pavelková, Dis.
 • mob.: 603 316 638
 • email: psycholog@ruzovka.eu


 IČO: 69610134

ID datové schránky: mqyfcsy

e-mailová adresa pro evidenci úředních e-mailů:  SZMFM@po-msk.cz

velikost zprávy 20 MB ve formátu např. DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIFF


Speciálně pedagogické centrum – odloučené pracoviště

 • 28. října 1884, Frýdek-Místek, 738 01
 • telefon: 558 438 644
 • mob: 778 039 898, 735 160 194
 • e-mail: spcfm@ruzovka.eu

Mateřská škola 

 • Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, 738 01
 • tel.: 558 432 367
 • mob: 603 585 055
 • e-mail: ms@ruzovka.eu

Základní škola speciální, Praktická škola - odloučené pracoviště

 • 28. října 1884, Frýdek-Místek, 738 01
 • tel.: 558 435 775
 • mob.: 735 160 221
 • e-mail: ruzovka@ruzovka.eu