Otevřít hlavní MENU

Školní vzdělávací programy

Naše  škola ve  školním roce 2022/2023 vyučuje  podle těchto vzdělávacích programů:

 

Základní škola:

1.stupeň

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

,,Škola pro každého - škola pro život"

2. stupeň

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

,,Škola pro každého - škola pro život"

 

Základní škola speciální:

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální  – pro žáky se středně těžkým mentálním postižením

 „Život v radosti"

 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální – pro žáky s těžkým mentálním postižením

a souběžným postižením více vadami

„Jsme rádi s Vámi na tomto světě"

 

Střední škola:

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá, vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením

„Učíme se pro život"

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá, vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem

„Získáváme zkušenosti"

 

Mateřská škola:

Školní kurikulum podpory zdraví –

„Objevujeme svět pro zdravý život"