Otevřít hlavní MENU

Kontakty zaměstnanci

Babjaková Lubomíra, Ing.                lubomira.babjakova@ruzovka.eu
Böhm Petr                                        petr.bohm@ruzovka.eu
Cidlíková Anna                                 anna.cidlikova@ruzovka.eu
Černohorská Eva, Mgr.                    eva.cernohorska@ruzovka.eu
Daňková Miroslava, Mgr.                 miroslava.dankova@ruzovka.eu
Divišová Jana, Bc.                            jana.divisova@ruzovka.eu
Drongová Helena, Mgr.                    spcfm.drongova@ruzovka.eu
Dětská Jana, Mgr.                             jana.detska@ruzovka.eu
Fabiánková Jitka                               jitka.fabiankova@ruzovka.eu
Prokopová Veronika, Mgr.                psycholog@ruzovka.eu
Hlista Rostislav                                 rostislav.hlista@ruzovka.eu
Chlebková Radomila, Mgr.                radomila.chlebkova@ruzovka.eu
Chovancová Irena                             irena.chovancova@ruzovka.eu
Kaňok Lumír, Mgr.                             lumir.kanok@ruzovka.eu
Klepáčová Lenka, Mgr.                     lenka.klepacova@ruzovka.eu
Kobylková Libuše, Mgr.                    spcfm.kobylkova@ruzovka.eu
Kociánová Ivana                               ivana.kocianova@ruzovka.eu
Kramářová Barbora, Mgr.                 barbora.kramarova@ruzovka.eu
Krč Edwin, Mgr.                                edwin.krc@ruzovka.eu
Krmelínová Zuzana, Mgr. DiS.         spcfm.krmelinova@ruzovka.eu
Kubačková Dagmar, Bc.                  dagmar.kubackova@ruzovka.eu
Lezová Jana                                     jana.lezova@ruzovka.eu
Lhoťanová Dana                              dana.lhotanova@ruzovka.eu
Lukovská Hana, Mgr.                       hana.lukovska@ruzovka.eu
Maloušková Ilja, PaedDr.                 reditelka@ruzovka.eu
Mertová Irena                                   irena.mertova@ruzovka.eu
Michalková Ewa, Mgr.                      spcfm.michalkova@ruzovka.eu                           
Muroňová Andrea                             andrea.muronova@ruzovka.eu
Nohlová Marcela, Mgr.                     spcfm.nohlova@ruzovka.eu
Nováková Kateřina                           katerina.novakova@ruzovka.eu
Pokorná Květuše                              kvetuse.pokorna@ruzovka.eu
Pokorný Petr                                     petr.pokorný@ruzovka.eu
Randa Patrik, Mgr.                            patrik.randa@ruzovka.eu
Ranostajová Pavlína, Ing.                 pavlina.ranostajova@ruzovka.eu
Sedláková Libuše                              libuse.sedlakova@ruzovka.eu
Sedláková Veronika                          veronika.sedlakova@ruzovka.eu
Slíva Radim                                      radim.sliva@ruzovka.eu
Smolanová Otilie, Mgr.                     otilie.smolanova@ruzovka.eu
Stojanov Robert                                robert.stojanov@ruzovka.eu
Štolbová Jana, Mgr.                          jana.stolbova@ruzovka.eu
Talpová Markéta, Mgr.                      marketa.talpova@ruzovka.eu
Tejzrová Petra, Mgr.                          petra.tejzrova@ruzovka.eu
Theuerová Dana, Mgr.                      dana.theuerova@ruzovka.eu
Tomášková Věra                               vera.tomaskova@ruzovka.eu
Tylečková Zdeňka. Mgr.                    zdenka.tyleckova@ruzovka.eu
Vachtarčíková Jitka, Mgr.                  zastupcers@ruzovka.eu
Vašinková Jana, Mgr.                        jana.vasinkova@ruzovka.eu
Vavřička Jan, RSDr.                          jan.vavricka@ruzovka.eu
Vonderčíková Marcela                      marcela.vondercikova@ruzovka.eu
Weckherlin Andrea, Mgr.                  andrea.weckherlin@ruzovka.eu
Wohlmuthová Irena                          irena.wohlmuthova@ruzovka.eu
Zemanová Eliška, Mgr.                     eliska.zemanova@ruzovka.eu
Zbranková Kateřina, Mgr.                 spcfm.zbrankova@ruzovka.eu
Zubková Dana                                  ekonom@ruzovka.eu