Otevřít hlavní MENU

Netradiční formy výuky

Nedílnou součástí výuky v našich školách jsou pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami různé terapie: 

Muzikotrerapie

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.

Součásti výuky v rámci muzikoterapie:

 • cílený individuální hudebně-taneční projev
 • tanec a pohybové ztvárnění hudby
 • poslech různých hudebních žánrů s pohybovým projevem
 • upevňování postupného zapojování žáků do rytmických cvičení
 • nácvik nových tematických písní s hrou na tělo
 • procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti
 • navozování radosti ze zpěvu a pohybu
 • jógová, dechová a artikulační cvičení

Jóga

 • koordinace jemné a hrubé motoriky, uvolnění kloubů
 • pozorování práce vlastního těla, dechu
 • uvědomění si sebe sama
 • koncentrace, kázeň
 • systematická cvičení – uvolnění spasticity celého těla
 • navozování příjemných pocitů ze cvičení 

 Canisterapie    

Canisterapie je terapeutická metoda, která využívá pozitivního působení speciálně vedeného a cvičeného psa na zdraví dětí a žáků v našich školách.

 • posilování a navozování oblastí - emociální stability a sociálních vztahů
 • chuťová, čichová stimulace, taktilně haptická, akustická
 • oblast tělesná – jemná a hrubá motorika, grafomotorika, sebeobsluha  koordinace oko-ruka, křížová cvičení
 • oblast řečová – orofaciální stimulace, aktivní řeč

Ergoterapie

Ergoterapie se dříve nazývala léčba prací. Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do  pracovních aktivit, které pro něj mohou být významná a smysluplná.


Snoozelen (vjemová terapie)

 Relaxační místnosti

 •     uvolnění, navození pocitů pohody a bezpečí – forma komunikace
 •     doteková stimulace – hlazení, používání jemných látek
 •     sluchová stimulace – používání ozvučných pomůcek, poslech relaxační, esoterické hudby a textu, rozlišování zvuků
 •     čichová stimulace – vonné tyčinky, oleje, bylinky  

 Relaxační cvičení

 • cvičení na balančních míčích
 • jemné masáže rukou, dlaní, prstů na rukou a nohou
 • používání masážního ježka a masážních míčků

Bazální stimulace

Při bazální stimulaci se aktivují podněty, které přispívají k obnově paměťových stop v mozku a celkové rehabilitaci. Stimulace se děje i při běžné péči, jako je rehabilitace, očista, podávání stravy či vyprazdňování.      

 •   podporu rozvoje vlastní identity
 •   navazování komunikace se svým okolím
 •   zvládání orientace v prostoru a čase
 •   zlepšení funkcí organismu