Otevřít hlavní MENU

Školní rok 2017/18

"GLOBAL SCHOOLS: svět ve školní výuce"

2015-2018

 

Časový harmonogram školního projektu

ve školním roce 2017/2018

 

 

 

datum

 

náplň činnosti

 

Zodpovídá, účast

19. a 20.9. 2017

Školení multiplikátoru- příprava školení pro pedagogy

E. Černohorská

5.10.2017

Seminář pro učitele zapojené do projektu

E.Černohorská

24. a 25.10.2017

Pilotování knihy „ Největší přání“- lekce „ Jaká je odměna za práci?“

E. Zemanová

E.Černohorská

žáci 4. a 5. ročníku

30. a 31.10.2017

Pilotování knihy „Největší přání“ – lekce Doprava-oceánští obři

 a námořní doprava

E. Zemanová

E.Černohorská

žáci 4. a 5. ročníku

16. a 20.11.2017

Školení GRV pro pedagogy

E.Černohorská

Učitelé a asistenti pedagoga ZŠ PIO

a PrŠ I.a II.r. RIV

18.-22.12. 2017

Přípravná fáze projektu

-  plánování konkrétních námětů a vhodných metod pro výuku

    

 

E.Černohorská, vedoucí a členové týmů

1.1.-29.1. 2018

 

Realizační fáze projektu

- zmapování aktuálních vědomostí žáků o vybraném tématu, zpracování tématu ve vybraných hodinách

- společná exkurze do Návštěvnického centra v Novém Jičíně

 

TU,členové týmu

 

 

 

 

30.1.2018

Vyvrcholení projektu

- setkání týmů v aule školy-prezentace a reflexe výstupů

 

 

Zapojené projektové týmy, hosté...

 

 

Datum: 4. 9. 2017                                                                                      Eva Černohorská, koordinátor projektu                                                                                                          

Fair Trade-Návštěvnické centrum-město klobouků Nový Jičín 06.02.2018 16 MB 222
Muzeum Generála Laudona 06.02.2018 15 MB 188
Článek žáků o projektu Global Schools - Fair Trade 06.02.2018 203 kB 241
Školení kolegů –pedagogů v rámci projektu GS 12.07.2024 4 kB 225

Školení kolegů –pedagogů v rámci projektu GS: svět ve výuce

Termín akce: 16.11.2017 a 20.11.2017

Místo : Budova školy na ul. Pionýrů 2352, Frýdek-Místek

Účast: RSDr. Vavřička, Mgr. Zemanová, Mgr. Tylečková, Mgr. Waldrová, Mgr. Randa, Mgr. Černohorská

AP: p.  Kociánová, p. Laufersweilerová, p. Slíva

ŠP: Mgr. Gregorová

Školitel: Mgr. Eva Černohorská

Cílem školení v rámci projektu GS: svět ve výuce bylo seznámit účastníky s tématy GRV, principy a metodami, uplatnitelnými v praxi v rozsahu 6 hodin. Teoretické bloky se prolínaly s praktickým využitím.

Školení kolegů obohatily kolegyně Mgr. Zdeňka Tylečková a Mgr. Jana Gregorová, které vystoupily s prezentacemi na téma „ začlenění GRV do RVP“ a „ utváření postojů a projektivní metody v praxi“.

Eva Černohorská

Fotogalerie

 • DSCN2213
 • DSCN2216
 • DSCN2218
 • DSCN2225
 • DSCN2232
 • DSCN2233
 • DSCN2237
 • DSCN2244
 • DSCN2247
 • DSCN2250
 • DSCN2259
 • DSCN2260
 • DSCN2270
 • DSCN2272