Otevřít hlavní MENU

Základní informace o škole

Vize školy:
„Připravujeme děti, žáky i sebe na rychle se měnící svět současné doby, kdy stálou změnu s trvalým stavem chceme brát jako přínos pro nás všechny.“

Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola se nachází v místecké části města Frýdku-Místku a vzdělávání probíhá také na u odloučeném pracovišti. Ředitelství školy je na ul. Pionýrů 2352.

Naše školy jsou zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jsou bezbariérové. Vyučujeme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s mentálním postižením různého stupně a v kombinaci s více vadami a žáky s poruchami autistického spektra.

Výuka probíhá v těchto typech škol:

 • Mateřská škola - ul. Pionýrů 2352
 • Základní škola - ul. Pionýrů 2352
 • Základní škola speciální - ul. 28.října 1884
 • Praktická škola jednoletá - ul. 28.října 1884
 • Praktická škola dvouletá - ul. 28.října 1884

Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené děti, žáky a studenty, které sídlí na ul. 28. října 1884.

Zajišťujeme:

 • výuku žáků s mentálním postižením, s kombinací vad, s poruchami autistického spektra
 • vzdělávání dětí s vadami řeči, s kombinací vad, s poruchami autistického spektra
 • výchovné poradenství prostřednictvím školního psychologa, výchovného poradce a školního metodika preventivní strategie
 • poradenskou službu ve speciálním pedagogickém centru pro tělesně postižení
 • školní družinu
 • výuku v odborných pracovnách, učebnách, ve školní zahradě, na školních pozemcích a ve školním skleníku
 • stravování ve školních jídelnách

 

Fotogalerie

 • Certifikát Světová škola 2019
 • Obrázek1
 • x
 • Diditalizujeme
 • web šablony
 • web_sš
 • Podané ruce logo
 • Snímek obrazovky 2023-10-15 145645
Klikněte zde pro návrat na hlavní stránku