Otevřít hlavní MENU

Školní rok 2016/17

Jak mohu ze světa udělat lepší místo?

Hledáním odpovědi na tuto otázku vstoupili žáci a učitelé SŠ, ZŠ a MŠ na ulici Pionýrů 2352 ve Frýdku-Místku, tzv. „růžovky“ do druhého roku mezinárodního projektu Global schools: svět ve výuce.

Školní projekt s názvem „ Jak mohu ze světa udělat lepší místo?“ probíhal od 14. října do 24. listopadu 2016 a dotýkal se více globálních rozvojových témat, především udržitelného rozvoje, globalizace a vzájemné propojenosti, ale také lidských práv a řešení konfliktů.

Ústřední téma projektu tvořila problematika základních podmínek života člověka na planetě Zemi, čím jsou ohroženy a co můžeme udělat pro změnu k lepšímu. Projektové aktivity byly realizovány ve vybraných hodinách, k naplnění cílů bylo využíváno metod storyline, filmů, dokumentů, článků, zpráv, pracovních listů a aktivit zaměřených na reflexi.

21.listopadu 2016 proběhla návštěva projektových týmů do Planetária v Ostravě-Porubě, kterou se nám podařilo přímo vtáhnout žáky do problematiky ohrožení života lidí planety Země a uvědomění si jejího výsadního postavení ve vesmíru. Zhlédli jsme projekci „Čokoládová planeta“, komentované představení sluneční soustavy a hodně jsme se poučili v experimentáriu, které tvořily interaktivní exponáty určené ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů, které byly rozmístěny téměř po celé budově. Tato akce měla u žáků velký úspěch.

Projekt vyvrcholil dne 24. listopadu 2016 společnou prezentací a reflexí projektových týmů v aule školy.

Žáci 1. a 3. ročníku ostatním představili problémy obyvatel vesnice, ve které se odehrává příběh „Obr od Bodláčí hory“. Žáci 4. a 5. ročníku nás poučili, odkud se bere jídlo, jak je to s pěstováním rostlin, hladem, plýtváním potravin a zahráli krátkou scénku, odehrávající se na tržišti. Žáci 6. a 7. ročníku nás upozornili na to, kdo se nejvíce podílí na znečišťování ovzduší a co je třeba udělat pro nápravu krátkým dokumentárním filmem.

Tým 8.a 9. ročníku přišel s dramatizací, řešící problematiku deštných pralesů a nákupu výrobků, obsahujících palmový olej a tým praktické školy dvouleté nám představil prezentaci na téma voda

s návrhem, jak neplýtvat.

V této závěrečné fázi projektu jsme se všichni poučili a uvědomili si, že témata, kterými jsme se zabývali, jsou vzájemně provázaná. Přispěla tedy zároveň ke zlepšení orientace žáků v globalizovaném světě.

Global Schools je tříletý mezinárodní projekt, který v České republice realizuje program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem Nový Jičín. Na mezinárodní úrovni je do projektu zapojeno šestnáct partnerů z deseti evropských zemí, kteří společně usilují o posílení role globálního vzdělávání ve vzdělávání žáků základních škol a cílenou přípravu pedagogů na práci s tématy současného světa.

Mgr. Eva Černohorská, koordinátor projektu

Fotogalerie