Otevřít hlavní MENU

Oznámení o Světové škole

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek-Místek www.ruzovka.eu, ruzovka@ruzovka.eu, 558 433 525

 

O projektu „Světová škola“          

www.svetovaskola.cz

SŠ, ZŠ a MŠ, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, na ul. Pionýrů 2352, usilovala ve školním roce 2018/2019 o získání prestižního titulu „Světová škola“. Základní filozofií projektu je podpora vzdělávání a přípravy žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků:

uč se – zjišťuj – jednej

Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporování pedagogy.

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Předešlý text vystihuje kritéria, která jsou potřebná k dosažení prestižního titulu Světová škola, a zároveň je obsahem certifikátu, který škola získává. Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen od roku 2006 a to díky stejnojmennému mezinárodnímu projektu, do kterého se Člověk v tísni v uplynulých letech zapojil. 

„Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.“

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s místní organizací Svazem důchodců ČR.

Proto jsme zvolili téma projektu: „Dědečku, babičko, pojďte s námi do školy“.

Cílem společných aktivit je odbourávání mezigeneračních propastí, předsudků a postojů mladší generace k seniorům, navázání přátelství a vzájemného obohacení při praktických činnostech v oblasti práce s keramickou hlínou a dalšími technickými materiály.

Za školní tým Světové školy:                                                             PaedDr. Ilja Maloušková

Mgr. Zdeňka Tylečková                                                                              ředitelka školy                                               

školní koordinátorka projektu Světová škola

Mgr. Eva Černohorská

člen školního týmu Světová škola

Mgr. Jana Gregorová

člen školního týmu Světová škola

Mgr. Eliška Zemanová

člen školního týmu Světová škola

 

Oznámení o Světové škole 11.12.2018 310 kB 180

Oznámení o Světové škole.