Otevřít hlavní MENU

Šikovné ruce

Název projektu ,, Šikovné ruce“

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci OP VK Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzvu č. 57, skládající se z následujících „šablon“ klíčových aktivit:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.

2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Cílem klíčové aktivity je rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků ZŠ.

Podstatou realizace je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností       žáků ZŠ v polytechnické výchově.

Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Aktivita byla realizována v hodinách pracovního vyučování. Žáci vyráběli jednoduchou budku pro ptáky. Jako výchozí materiál bylo použito dřevo. Pro práci byly žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku, popisem postupu práce a materiál, ze kterého se vyrábělo. Postup výroby budky mohli žáci sledovat na interaktivní tabuli. V průběhu práce byl podporován rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Žáci se dozvěděli vše o používaném materiálu, k čemu se dá ještě použít a jak správně naložit s odpadem, jaké nářadí se používá a jak se s ním správně pracuje. Z postupu práce na jednotlivých výrobcích byl pořizován fotografický záznam a každý žák si vytvořil žákovské portfolio, které obsahovalo i sebehodnocení žáka a hodnocení ze strany učitele. Žáci se naučili samostatně pracovat v dílně, používat příslušné nářadí a náčiní nutné k výrobě jednotlivých výrobků.

Šikovné ruce 28.01.2016 1023 kB 464