Otevřít hlavní MENU

Aktuální informace

Muzikoterapie

Muzikoterapie opět probíhala v průběhu dvou dnů. Jeden den pro děti ve třídě Sluníčko a druhý den pro děti ze třídy Beruška a Zvoneček. Lekce probíhaly dle nastavené struktury hodiny. Dechová cvičení, Pozdrav Slunce, krátká rozcvička. Relaxace spojená s poslechem pohádky s jarní tématikou a s muzikoterapeutickou dramatizací. Přišlo bubnování na djembe, střídání rytmů, melodizace a rytmizace, muzikoterapeutický orchestr. Procvičili jsme i rytmizaci na slovech s tématikou Svátku matek – vybubnovávali jsme jména maminek. A následovaly obvyklé muzikoterapeutické hry. Hodina byla zakončena opět relaxací. 

Fotogalerie


Vložil Patrik Randa - Poslední změna: 17.05.2023 - 17:55 Zpět

Fotogalerie

    Klikněte zde pro návrat na hlavní stránku