Aktuality

Akce pro děti a rodiče – duben 2018

04.04. Cvičný zápis v Mateřské škole – Co už umím?

Vyzkoušíme si, jak to může vypadat u zápisu v Základní škole. Zopakujeme si jméno, adresu, barvy, matematické představy, vyprávění pohádky s dějovou posloupností, nakreslíme domeček, sluníčko, postavu …..

 

04.04., 18.04. Canisterapie.

Překonávání strachu z pejsků, ohleduplnost, krmení pejska, připínání na vodítko, obojek, vodění pejska.

 

05.04. Den otevřených dveří 6.00 – 16.00 hod. a polytechnická výchova s rodiči.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří a polytechnickou výchovu od 14.15. hod.

 

05.04. Škola podporující zdraví – Světový den zdraví - Nemocnice pro medvídky – prevence před nemocemi.

 

06.04. Bijásek – Pohádky pro kočku.

Pásmo kreslených pohádek v kině Vlast v 9.30 hod..

 

12.04. Škola podporující zdraví – setí bylinek.

Budeme sázet pažitku.

 

20.04. Četba s babičkou v 8.30 hod. – dopoledne s pohádkou.

Pohádková babička nám přečte pohádku.

 

20.04. Den Země – Sady B. Smetany.

Půjdeme se zapojit do ekologického dopoledne do parku.

 

28.04. Dopravní výchova – přechody pro chodce, semafor, dopravní značky na dopravním hřišti.

 

30.04. Čarodějnický rej.

Dejte dětem kostým čarodějnice, čaroděje, kouzelníka…… Zábavné dopoledne plné her a kouzel.


Vložil Patrik Randa - Poslední změna: 04.04.2018 - 11:15 Zpět