Otevřít hlavní MENU

Pionýrů 2352 (Mateřská škola) - Základní informace

MŠ nabízí speciálně pedagogickou péči dětem s řečovými, sluchovými a dalšími zdravotními problémy (autismus).

Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví. Výchovu a vzdělávání zajišťujeme realizací Školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme svět pro zdravý život“ podporující zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte se zaměřením na rozvoj komunikačních schopností.

Sledujeme úroveň rozvoje řeči se snahou o odstraňování vadné výslovnosti hlásek s každodenní logopedickou výukou, která je doplněna metodou „Dobrého startu“.

Zaměřujeme se na pečlivou diagnostiku, s dětmi pracujeme podle individuálních plánů a programů ve spolupráci s rodiči a odborníky. S dětmi ve třídách se pracuje v malém třídním kolektivu, ve kterém se dětem věnují speciální pedagogové s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Každá třída má svou místnost sloužící k veškerým celodenním činnostem včetně odpoledního odpočinku, koupelnu, WC a šatnu.

MŠ je vybavena moderním logopedickým pracovištěm, pracovnou pro výuku dětí s poruchou autistického spektra, počítačovou učebnou se speciálními výukovými programy zaměřenými na rozvoj řeči. Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí.

Jemnou motoriku si děti procvičují výtvarnými činnostmi v keramické dílně vybavenou keramickou pecí.

Součástí školy je i zahrada, dvě pískoviště a plocha umožňující pohybové aktivity (jízda na dětských dopravních prostředcích.)