Školní rok 2017/18

"GLOBAL SCHOOLS: svět ve školní výuce"

2015-2018

 

Časový harmonogram školního projektu

ve školním roce 2017/2018

 

 

 

datum

 

náplň činnosti

 

Zodpovídá, účast

19. a 20.9. 2017

Školení multiplikátoru- příprava školení pro pedagogy

E. Černohorská

5.10.2017

Seminář pro učitele zapojené do projektu

E.Černohorská

24. a 25.10.2017

Pilotování knihy „ Největší přání“- lekce „ Jaká je odměna za práci?“

E. Zemanová

E.Černohorská

žáci 4. a 5. ročníku

30. a 31.10.2017

Pilotování knihy „Největší přání“ – lekce Doprava-oceánští obři

 a námořní doprava

E. Zemanová

E.Černohorská

žáci 4. a 5. ročníku

16. a 20.11.2017

Školení GRV pro pedagogy

E.Černohorská

Učitelé a asistenti pedagoga ZŠ PIO

a PrŠ I.a II.r. RIV

18.-22.12. 2017

Přípravná fáze projektu

-  plánování konkrétních námětů a vhodných metod pro výuku

    

 

E.Černohorská, vedoucí a členové týmů

1.1.-29.1. 2018

 

Realizační fáze projektu

- zmapování aktuálních vědomostí žáků o vybraném tématu, zpracování tématu ve vybraných hodinách

- společná exkurze do Návštěvnického centra v Novém Jičíně

 

TU,členové týmu

 

 

 

 

30.1.2018

Vyvrcholení projektu

- setkání týmů v aule školy-prezentace a reflexe výstupů

 

 

Zapojené projektové týmy, hosté...

 

 

Datum: 4. 9. 2017                                                                                      Eva Černohorská, koordinátor projektu