Složení školské rady

1. ČLENOVÉ JMENOVÁNI ZŘIZOVATELEM ŠKOLY:

Mgr. Otilie Smolánová 

Bc. Lenka Diasová, DiS.

 

2. ČLENOVÉ ZVOLENI ZA RODIČOVSKOU VEŘEJNOST 

Lenka Adámková

Alexandr Štefek

 

3. ČLENOVÉ ZVOLENI ZA PEDAGOGICKÝ SBOR ŠKOLY:

Mgr. Jitka Vachtarčíková

RSDr. Jan Vavřička