Otevřít hlavní MENU

Den otevřených dveří MŠ

Mateřská škola pro děti s vadami řeči a souběžným postižením více vadami 

(v areálu SŠED, bývalého hornického učiliště, vedle plaveckého bazénu)

                                                                           

 Škola je zapojena do projektu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

 

Vás srdečně zve na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

     v pondělí 10. 04. 2017 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

                                                                                                                                                                                                                                                      

                  Program:

  • prohlédnete si prostory mateřské školky 
  • shlédnete ukázky výchovně – vzdělávací práce s dětmi
  • seznámíte se s informacemi o zápisu do mateřské školy, který bude probíhat dne 3. 5. 2017 od 8.00 hod. – 16.00 hod.
  • v odpoledních hodinách se můžete zapojit do polytechnické výchovy rodičů s dětmi

 

                                                                                                              Těšíme se na Vás