Otevřít hlavní MENU

Přírodovědná vycházka u řeky Morávky ZŠS IV.

Dne 13.6.2023 lekce byla zaměřena na interaktivní vzdělávání, týkající se vodního prostředí. V úvodu nás Zuzka seznámila s řekou Morávkou a základními údaji o ní. Pomocí obrázků vysvětlila rozdíly v tocích s regulovaným a přirozeným korytem a význam řek v krajině. Procházeli jsme po levém břehu řeky Morávky, kde jsme se zastavovali a přiblížili si živočichy, kteří jsou svým výskytem vázáni na vodu. Obrázkovou formou jsme se seznámili s typickými druhy ryb v dotčeném (pstruhovém) rybím pásmu. Lekci jsme zakončili u rybího přechodu, který má nezastupitelnou roli při migraci některých druhů ryb. Vycházka se nám velmi líbila.

Fotogalerie

  • Obrázek1
  • Obrázek2
  • Obrázek3
  • Obrázek4
  • Obrázek5
  • Obrázek6