Otevřít hlavní MENU

Třídy ve šk. roce 2023-2024

Základní škola (Pionýrů 2352, Frýdek-Místek)

Třída Třídní učitel Asistent pedagoga
1.+3. Mgr. Dana Theuerová, dana.theuerova@ruzovka.eu Kateřina Nováková, katerina.novakova@ruzovka.eu
2. Mgr. Hana Lukovská, hana.lukovska@ruzovka.eu
​2 ped. prac. Mgr. Lumír Kaňok
lumir.kanok@ruzovka.eu
Ivana Kociánová, ivana.kocianova@ruzovka.eu
4.+5. Mgr. Markéta Talpová, marketa.talpova@ruzovka.eu Petr Pokorný,
petr.pokorny@ruzovka.eu
6. Mgr. Marcela Jurošová, DiS.
marcela.jurosova@ruzovka.eu 
Rostislav Hlista, rostislav.hlista@ruzovka.eu
7. Eva Černohorská, eva.cernohorska@ruzovka.eu Nikola Juříková, nikola.jurikova@ruzovka.eu
8. Mgr. Eliška Zemanová, eliska.zemanova@ruzovka.eu Bc. Petr Juroš,
petr.juros@ruzovka.eu
Školní družina Mgr. Jana Štolbová, jana.stolbova@ruzovka.eu  

Netřídní učitelé              

Mgr. Anna Cidlíková, anna.cidlikova@ruzovka.eu

Mgr. Adéla Švecová, adela.svecova@ruzovka.eu

Mgr. Jana Štolbová, jana.stolbova@ruzovka.eu

Mgr. Lumír Kaňok, lumir.kanok@ruzovka.eu

 

Praktická škola a Základní škola speciální (28. října 1884, Frýdek-Místek)

Třída Třídní učitel Asistent pedagoga
ZŠS I. Mgr. Petra Tejzrová, petra.tejzrova@ruzovka.eu Monika Česlarová, monika.ceslarova@ruzovka.eu
ZŠS II. Ing. Pavlína Ranostajová, pavlina.ranostajova@ruzovka.eu Vladimíra Šumberová vladimira.sumberova@ruzovka.eu
ZŠS III. Mgr. Miroslava Daňková, miroslava.dankova@ruzovka.eu Věra Tomášková, vera.tomaskova@ruzovka.eu
ZŠS IV. Mgr. Marcela Vonderčíková, marcela.vondercikova@ruzovka.eu Dana Lhoťanová, dana.lhotanova@ruzovka.eu
PrŠ jednoletá Mgr. Andrea Weckherlin, andrea.weckherlin@ruzovka.eu Andrea Muroňová, andrea.muronova@ruzovka.eu
PrŠ I.+II. RSDr. Jan Vavřička, jan.vavricka@ruzovka.eu Sára Szendreiová, sara.szendreiova@ruzovka.eu
Školní družina Mgr. Otilie Smolanová - ranní, otilie.smolanova@ruzovka.eu
Kateřina Hrstková - 1. oddělení, katerina.hrstkova@ruzovka.eu
Mgr. Barbora Kramářová - 2. od., barbora.kramarova@ruzovka.eu
 

Netřídní učitelé              

Mgr. Barbora Kramářová, barbora.kramarova@ruzovka.eu

Mgr. Adéla Švecová, adela.svecova@ruzovka.eu

Mgr. Anna Cidlíková, anna.cidlikova@ruzovka.eu

Mgr. Gabriela Tarabová, gabriela.tarabova@ruzovka.eu

 

Mateřská škola (Pionýrů 2352, Frýdek-Místek)

Třída Učitel Učitel Asistent pedagoga
Sluníčko Bc. Jana Divišová, jana.divisova@ruzovka.eu Bc. Miroslava  Pientoková, miroslava.pientokova@ruzovka.eu Irena Mertová, irena.mertova@ruzovka.eu
Beruška Mgr. Radomila Chlebková, radomila.chlebkova@ruzovka.eu Mgr. Lenka Klepáčová, lenka.klepacova@ruzovka.eu Jana Labudová, jana.labudova@ruzovka.eu
Zvoneček Bc. Dagmar Kubačková, dagmar.kubackova@ruzovka.eu Mgr. Jana Vašinková, jana.vasinkova@ruzovka.eu Irena Chovancová, irena.chovancova@ruzovka.eu