Otevřít hlavní MENU

28. října (ZŠ spec. a PRŠ) - Základní informace

Základní škola speciální na ulici 28. října 1884, Frýdek-Místek je určena žákům se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s poruchami autistického spektra.

Praktická škola jednoletá je určena žákům s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mantálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Žáci základní školy speciální mají možnost navštěvovat školní družinu.

Nacházejí se zde různé odborné pracovny - minitělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyň, relexační místnost, školní zahrada se skleníkem, pergolou a tartanovým hřištěm. V učebnách vyučujeme pomocí interaktivních tabulí, které pomáhají zkvalitnit výuku našich žáků.